×
خانه » مشتری ها » آیا سامانه مودیان مالیات را افزایش می دهد؟
26 نوامبر 2020

آیا سامانه مودیان مالیات را افزایش می دهد؟

پاسخ به این سوال حداقل در شرایط حال حاضر و البته در دوره گذار کنونی بسیار دشوار است. پیش بینی آینده هم عملا غیر ممکن است اما با این همه با دسته بندی کسب و کارها و تفکیک شرایط موجود از شرابط مورد انتظار در آینده ، به تحلیلی واقعی از شرایط موجود و همچنین چشم اندازی نزدیک به واقعیت از آینده دست یافت.

این دسته بندی ها را عملا با طرخ سوال های زیر میتوان ارائه نمود؟ ۱- آیا تا کنون شما کل درآمدهای خود را ابراز می کرده اید؟ ۲- آیا طرف حساب های شما (خریداران ، فروشندگان و حتی در موارد کارکنان) برای فرار مالیاتی خود ، مشکلاتی را متوجه شما کرده اند و مالیات (های) خود را عملا بر دوش شما نداخته اند؟ ۳- در شرایط موجود آیا شما از سیستم مالی و حسابداری به روز و مناسب برای شفافیت سود و مالیات (برای تصمیم گیری های خودتان) بهره مند هستید؟ ۴- تورم و شرایط تورمی چه خسارت های برای شما ایجاد کرده است؟ آیا از آنها آگاهید ؟  ۵- آیا رویه ها و رفتارهای حال حاضر مجریان و ممیزین مالیاتی و یا حتی سازمان امور مالیاتی به شما خسارتی وارد میکند ؟ ۶- شما چقدر به توصیه های مشاورین مالی و مالیاتی خود معتقد هستید و چقدر توصیه های آنها را رعایت میکنید؟