×

راهکارهای آتیلا برای خرید و راه اندازی نرم افزارهای کسب و کار

 1. سیستم های ویندوزی
  • فهرست نرم افزارها به تفکیک عملیات
  • فهرست نام افزارها به تفکیک شرکت / برند نرم افزار
  • قابلیت های و امکانات استاندارد مورد انتظار
  • چک لیست / راهنمای خرید
  • چک لیست / راهنمای راه اندازی
 2. سیستم های اندرویدی
  • فهرست نرم افزارها به تفکیک عملیات
  • فهرست نام افزارها به تفکیک شرکت / برند نرم افزار
  • قابلیت های و امکانات استاندارد مورد انتظار
  • چک لیست / راهنمای خرید
  • چک لیست / راهنمای راه اندازی
 3. سیستم های آنلاین و تحت وب
  • فهرست نرم افزارها به تفکیک عملیات
  • فهرست نام افزارها به تفکیک شرکت / برند نرم افزار
  • قابلیت های و امکانات استاندارد مورد انتظار
  • چک لیست / راهنمای خرید
  • چک لیست / راهنمای راه اندازی

نرم افزار یاب آتیلا چیست؟

 

جستجوی هوشمند نرم افزار