×

نرم افزارهای کسب و کار

برای فعال شدن فرم طرح سوال , وارد / عضو سایت شوید.

نکته ها و باید ها و نباید های نرم افزارهای کسب و کار

امکانات عمومی و مشترک نرم افزارها

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

شناسایی نیازها و تفکیک آنها به نیازهای مشترک و اختصاصی

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

چک لیست ارزیابی و تصمیم گیری خرید

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

اتوماسیون سیستم های اداری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

اتوماسیون سیستم های بازاریابی و فروش

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

نرم افزارها و خروجی ها و گزارشات

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

اختصاصی های سیستم حسابداری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه)

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم فروش و مشتریان

برای مشاهده جزییات کلیک کنید


سیستم خرید و انبار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم حقوق و دستمزد

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم اموال و دارایی های ثابت

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم حسابداری صنعتی

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم ها و نرم افزارهای سپیدار

قیمت و دموی نرم افزار سپیدار و آشنایی با امکانات اختصاصی آن

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

راهنمای خرید و نصب سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

امکانات عمومی و مزایای سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش راه اندازی سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

 1. تنظیمات عمومی
 2. کدینگ ها
  • حساب ها
  • کدینگ طرف مقابل ها
  • کدینگ تفصیلی (حسابداری)
  • کدینگ کالا و خدمات
  • کدینگ مراکز هزینه
 3. تنظیمات چاپ و گزارش
 4. استقرار و ثبت مانده ها در زمان راه اندازی

آموزش سیستم حسابداری سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش سیستم فروش و مشتریان سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش سیستم انبار و تامین کنندگان سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش سیستم حقوق و ستمزد سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش سیستم دارایی های ثابت سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

آموزش سیستم سفارش کار سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

معرفی و راهنمای سایر سیستم های سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

معرفی و راهنمای زیر سیستم های سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

معرفی و راهنمای امکانات جانبی سپیدار

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

سیستم ها و نرم افزارهای راهکاران ابری

نرم افزارهای مالی و حسابداری راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

 • نرم افزار دفترکل ابری
 • نرم افزار دریافت و پرداخت ابری
 • نرم افزار دارایی ثابت ابری
 • نرم افزار تسهیلات مالی ابری
 • نرم افزار صورت‌های مالی

نرم افزارهای فروش راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

 • نرم افزار فروش ابری
 • نرم‌ افزار پورسانت فروش ابری

نرم ازفزارهای انبار و تدارکات راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

  • نرم افزار خرید و تدارکات ابری
  • نرم افزار انبار و حسابداری انبار ابری
  • نرم افزار پذیرش و توزین ابری
  • نرم افزار موبایل سرویس انبار ابری
  • نرم افزار اسناد تجاری ابری

نرم ازفزار پخش راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

  • نرم افزار فروش و پخش مویرگی ابری
  • نرم افزار موبایل سرویس پخش ابری
  • نرم افزار هدف‌گذاری و پورسانت ابری
  • نرم افزار مدیریت ظروف امانی ابری

نرم افزاربهای تمام شده راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

نرم افزار خرده فروشی راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

  • نرم افزار دفتر مرکزی خرده‌ فروشی ابری
  • نرم افزار صندوق خرده ‌فروشی ابری
  • نرم افزار فروشگاه خرده ‌فروشی ابری
  • نرم افزار وفادارسازی مشتریان

نرم افزار سرمایه انسانی راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

  • نرم افزار جبران خدمات ابری
  • نرم افزار کارگزینی ابری
  • نرم افزار مدیریت مسیر شغلی ابری

نرم افزار هوش تجاری (BI) راهکاران ابری

برای مشاهده جزییات کلیک کنید

 1. داشبوردهای مدیریتی فروش
 2. داشبوردهای مدیریتی خرید و تامین مواد
 3. داشبوردهای مدیریتی انبار
 4. داشبوردهای مدیریتی کنترل حقوق و دستمزد و امور اداری
 5. داشبوردهای مدیریتی کنترل هزینه های عملیاتی
 6. داشبوردهای مدیریتی کنترل قیمت تمام شده