×
خانه » مشتری ها » چگونه برای سامانه مودیان آماده شویم؟
26 نوامبر 2020

چگونه برای سامانه مودیان آماده شویم؟

نیازها و الزامات به روز بودن فاکتورهای فروش چیست؟

آیا فاکتورهای فروش خود را از روی پیش فاکتورهای خود فراخوان و ثبت میکنید؟

آیا فاکتورهای فروش شما به روز صادر میشود ؟

آیا انبار شما از روی فاکتورهای فروش (مجوز فروش) ، کالا را تحویل مشتری می دهد یا اینکه ابتدا کالا را تحویل مشتری میدهید و بر اساس حواله انبار ، اقدام به صدور فاکتور فروش می کنید؟
آیا دریافتی ها فاکتور قابل عطف به فاکتورهای فروش هستند؟
آیا تعداد ویرایش های فاکتورهای فروش شما غیر متعارف است؟

آیا نماینده فروش دارید؟
آیا مشتریان شما ، از دادن اطلاعات اقتصادی به شما طفره میروند؟

آیا سیستم حسابداری شما و شما به بروز بودن اطلاعات فروش سیستم خود مطمئن هستید؟
آیا ترتیب سریال فاکتور و تاریخ فاکتور تسلسل و مرتب است یا اینکه در این قسمت هم مشکل دارید؟