×
خانه » مشتری ها » مدیریت عملیات اصلی
26 نوامبر 2020

مدیریت عملیات اصلی

مبانی و مفاهیم کاربردی مدیریت فعالیت های اصلی چیست؟

۱- مدیریت خرید و سفارشات خرید ۲- مدیریت فروش و سفارشات فروش ۳- مدیریت انبار و کنترل موجودی ۴- مدیریت تولید ۵- مدیریت امور پرسنلی و کارکردها ۶- مدیریت اموال و ماشین آلات ۷- مدیریت دریافتی ها ۸-مدیریت پرداختی ها