×
خانه » مشتری ها » سامانه مودیان: مثبت یا منفی
26 نوامبر 2020

سامانه مودیان: مثبت یا منفی

از آنجاییکه  متاسفانه در ایران کارفرما  و حسابدار عادت به بروز بودن اطلاعات مالی خود ندارند و سامانه مودیان کسب و کارها و حسابداران را مجبور میکند تا اطلاعات مالی یکی از مهمترین بخش های عملیات خود – یعنی فروش – را به روز کنند ، خود به تنهایی به عنوان تغییری اساسی در زیرساخت ها و سیستم های مالی کسب و کار محسوب می شود.

هر چند این تا زمانی که همه فعالین حوزه اقتصادی تمام و کمال به این سیستم یکپارچه و فراگیر (سامانه مودیان) ملحق نشوند و فرهنگ درون سازمانی کسب و کارها نیز روی به روز بودن اطلاعات مالی خود  متمرکز نگردند ، برای استقرار کامل این ساختار مشکلاتی وجود دارد اما با این همه این امر دیر یا زود می بایست رخ میداد.

البته این سوال که این سیستم از بعد مالیاتی ، یک حسن محسوب می شود یا خیر باید گفت در شرایط غیرتورمی برای کارفرماهایی که دنبال شفافیت اطلاعات و پرداخت مالیات منصفانه و منطقی هستند ، یک حسن محسوب می شود. از طرفی دیگر هزینه عدم رعایت این سیستم آنقدر بالا خواهد شد که سایر کسب و کارها نیز دیر یا زود به این نظام خواهند پیوست.

به هر حال بهبود و حرکت رو به جلو در سیستم اقتصادی ، باید یک نقطه شروعی داشته باشد اما به تنهایی کفایت نخواهد کرد که امید است تحولات بنیادین دیگر را نیز در راستای حمایت از کسب و کارها به زودی شاهد باشیم


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام ، فرایندها و رویه های قانونی اجرای قانون سامانه مودیان و نرم افزارهای مرتبط می توانید با ما تماس بگیرید