×
خانه » مشتری ها » شرکت معتمد سازمان یا مودی؟
26 نوامبر 2020

شرکت معتمد سازمان یا مودی؟

با توجه به اینکه ارسال اطلاعات فروش به سامانه مودیان به صورت دستی امکان پذیر نیست و دارایی به دنبال نظارت دقیق بر این بخش از عملیات کسب و کارهاست ، شرایط را طوری فراهم کرده است که شما از خدمات شرکت هایی تحت عنوان شرکت های معتمد سازمان امور مالیاتی در این حوزه استفاده کنید.

حالا این موضوع که این خدمات برای شما هزینه ای دارند یا ندارند بماند که صحبت های محتلفی شده است و قطعا این شرکت ها و موسسات چون خصوصی هستند میبایست حق الزحمه خود را از شما یا از سازمان مالیاتی دریافت کنند.

در اینجا به طرح برخی از سایر ابهاماتی هستیم که از سوی کارفرمایان و کارآفرینان مطرح می شود : ۱- آیا دسترسی سیستمی معتمدین سازمان امور مالیاتی به اطلاعات شما آیا خطری برای شما دارد یا خیر؟ ۲- اگر کسب و کاری واحد مالی و حسابداری و نرم افزار مالی پشتیبانی کننده سامانه مودیان دارد ، الزامی مستقیم یا غیر مستقیم برای استفاده خدمات شرکت های معتمد سازمان مالیاتی وجود دارد یا خیر؟ ۳- آیا راهکاری برای کسب و کارهایی که حسابدار یا نرم افزار مناسب ندارند و  از ابزارهایی مثل اکسل استفاده میکنند ، وجود دارد؟ ۴- اصلا در شرایطی که سازمان امور مالیاتی به همه اطلاعات مالی و تراکنش های بانکی ما دسترسی دارد ، چرا باید نگران دسترسی یا عدم دسترسی شرکت های معتمد به اطلاعات مالی و فروش خود باشیم؟ ۵-کدامیک کم هزینه تر است : شرکت معتمد یا استفاده از خدمات تیم / موسسه خدمات مالی ؟ ۶- در نهایت کدامیک مطمئن تر است : شرکت معتمد یا استفاده از خدمات تیم مالی و حسابداری ؟

در این بخش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم تا به شما در تعیین استراتژی خودتان کمک کنیم: