×

خدمات آتیلا

مرکز پشتیبانی استخدامی و مدیریت کارکنان

 1. کارفرما هستم و به دنبال :
  • نیرو
  • نمونه پرسشنامه های استخدامی
  • نمونه قراردادهای استخدامی
  • نمونه شرح وظایف ها
  • نمونه فرم های ارزیابی کارکنان
 2. کارجو هستم در حوزه :
  1. مالی و اداری
  2. بازرگانی
  3. IT  و انفورماتیک
  4. انبارداری

مرکز برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی آنلاین

 1. وبینارهای ویژه مدیران و کارفرمایان
 2. وبینارهای ویژه صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک
 3. ویژه های مدیران مالی و اداری
 4. ویژه های مدیران فروش و بازاریابی
 5. ویژه های حسابداران (در سطوح مختلف)

مرکز مشاوره خرید و راه اندازی نرم افزارها

مالی و اداری , بازاریابی و فروش , مدیریت

 1. داشبوردهای مدیریتی و اکسل های هوشمند
 2. نرم افزارهای مالی و مالیاتی
 3. نرم افزارهای بازاریابی و فروش
 4. نرم افزارهای امور اداری و پرسنلی

دانشنامه آزاد و کاربردی کارفرمایان و کارآفرینان

مرکز آزاد تبادل اطلاعات و تجربیات مدیران

 1. شرکت های کوچک و متوسط
 2. ابرشرکت ها و هولدینگ ها
 3. سازمان ها و وزارتخانه ها

 مرکز مشاوره و خدمات آنلاین به کسب و کارهای کوچک

(مالی و اداری , بیمه و مالیات)

 1. مشاغل
 2. شرکت های کوچک  تازه تاسیس
 3. استارتاپ ها