×

آتی بیز : داشبوردهای مدیریتی و اکسل های هوشمند آتیلا

سوال یا درخواست خود را از آتیلا بپرسید:

۱- امکانات عمومی :

  1. قابل نصب و مدیریت کاربران
  2. بدون محدودیت تعداد کاربر و قابلیت افزایش تعداد شرکت ها
  3. قابل اتصال به خروجی تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری
  4. دارای داشبوردهای متنوع گزارشی و مدیریتی هوشمند
  5. دارای امکان ارائه خروجی اکسل های هوشمند
  6. دارای تنوع و امکان بالا در مدیریت دوره های مالی (روز – هفته – ماه – فصل – سال – دو ساله – و….)
  7. دارای ماشین حساب های متنوع و کاربردی مالی و اداری
  8. دارای امکان پیوست مستندات و اسناد و مدارک
  9. دارای امکان اتوماسیون عملیات اداری و مدیریت فرایندها
  10. دارای امکان مدیریت منابع انسانی , کنترل کارکردها و بهره وری هزینه ها (به تفکیک حقوق ودستمزد – هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده) و ….

۲- کنترل هزینه و قیمت تمام شده

۳- صورت های مالی و گزارشات عملکردی

۴- کنترل بودجه

۵- مدیریت عملیات اصلی

خرید – فروش – انبار

۶-امور اداری و پرسنلی

۷- کنترل تولید

۸-حسابداری مالیاتی

۹-اظهارنامه و تکالیف مالیاتی

۱۰-مدیریت پرونده های بیمه و مالیات

۱۱-مدیریت عملیات و تراکنش های بانکی

۱۲-مدیریت وجوه بیمه و مالیات