×

با منابع آموزشیار آتیلا

حرفه ای شوید

فیلم , فایل , کارگاه آموزشی آنلاین و کلاسی

دوره اموزشی

42
دوره آموزشی

دانشجو

547
دانشجو

زمان آموزش


ساعت آموزش

جوایز

بیش از ۵۳۴ نفر در سطوح کمک حسابدار , حسابدار , حسابدار ارشد و مدیرمالی در حال آموزش هستند
فارغ التحصیل

کارگاه های آموزشی سامانه مودیان (ویژه حسابداران)

هر هفته روزهای جمعه در خیابان کارگر شمالی - بالاتر از تقاطع کشاورز- امکان خرید (دانلود) فیلم کارگاه های آموزشی از طریق سایت نیز وجود دارد